Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvorfor skal du have én?

Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvorfor skal du have én

En ejerskifteforsikring med tilhørende tilstands- og elinstallationsrapport er en absolut nødvendighed, når du skal sælge eller købe en bolig.

Læs hvorfor og få svar på spørgsmålene ‘hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?’

Ejerskifteforsikring er en fordel for både køber og sælger

Som boligsælger har du i Danmark såkaldt sælgeransvar dvs., at du i udgangspunktet bærer ansvaret for mangler og skader på boligen, der er skjulte på salgstidspunktet, men senere opdages af køber.

Uden en ejerskifteforsikring skal du som sælger betale for, at køber kan få udbedret skaderne. Det kan blive rigtig dyrt, og er en sur udgift, som du ofte ikke har forudset og kan få svært ved at betale på stående fod.

Som boligkøber kan du på den anden side opleve, at sælger nægter at påtage sig sit ansvar og betale for de skjulte skader, som du har opdaget på din bolig.

Det kan føre til årelange stridigheder og dyre retssager, der ikke gavner hverken køber eller sælger. I værste fald kan du som køber ende med at skulle betale for udgifterne til udbedring af skaderne selv.

En ejerskifteforsikring fra for eksempel Dansk Boligforsikring er løsningen på problemet for både sælger og køber.

Hvad opnår sælger og køber med en ejerskifteforsikring?

Som sælger kan du blive fri for sælgeransvaret ved at indhente tilbud på mulige ejerskifteforsikringer samt få en godkendt byggesagkyndig til at udarbejde en tilstands- og elinstallationsrapport. Du skal derefter tilbyde køber at betale forsikringspræmien på den billigst mulige ejerskifteforsikring.

Som køber får du med en ejerskifteforsikring den tryghed, der ligger i, at du blot skal kontakte dit forsikringsselskab, hvis du opdager skjulte fejl eller mangler på din bolig. Det er så forsikringsselskabet, der vurderer om din ejerskifteforsikring dækker skaderne, og det er dem, der i så fald betaler for udbedringerne. Du slipper på den måde helt for at skulle henvende dig til sælger.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Det er altså tydeligvis fordelagtigt for både køber og sælger at investere i en ejerskifteforsikring. Men hvad dækker en ejerskifteforsikring egentlig helt konkret?

En ejerskifteforsikring dækker kort fortalt uforudsete skader på din bolig, der ikke er nævnt af sælger i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og som du først opdager efter, at købet er foretaget.

Skaderne skal være af en sådan karakter, at det vurderes, at de væsentligt forringer boligens funktion eller værdi.

Ifølge Dansk Boligforsikring, der er førende på markedet for ejerskifteforsikringer, så dækker ejerskifteforsikringer typisk bygningsskader, fejl i bygningskonstruktionen eller ulovlige el- og vvs-installationer.

Ejerskifteforsikringer løber typisk over 5 år, men kan ofte forlænges ved henvendelse til forsikringsselskabet.

Hvad dækker en udvidet ejerskifteforsikring?

Spørgsmålet ‘hvad dækker en ejerskifteforsikring’ blev på et overordnet plan besvaret i afsnittet ovenfor, men svaret kan uddybes ved at kigge på de forskellige typer af ejerskifteforsikringer, der findes.

Den ovenfor beskrevne ejerskifteforsikring er en såkaldt basisejerskifteforsikring, der dækker de lovlige minimumskrav. Der findes dog også udvidede ejerskifteforsikringer. Hvad dækker en udvidet ejerskifteforsikring?

Udvidede ejerskifteforsikringer dækker flere ting end basisejerskifteforsikringer og løber over en 10-årig periode i stedet for 5 år.

Med en udvidet ejerskifteforsikring fra for eksempel Dansk Boligforsikring kan boligkøberen blandt andet få dækket udgifter til udbedring af ulovlige kloak- eller stikledninger uden for boligens fundament samt skader på toiletter og badeværelser.

Ulovlige bygningsindretninger og olieforurening på grunden er også tit dækket af udvidede ejerskifteforsikringer.

Det kan være fordelagtigt at investere i en udvidet ejerskifteforsikring med det samme i stedet for at vente 5 år og derefter forlænge ejerskifteforsikringen.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Boligkøbere bliver tit forvirrede over den mængde af forskellige typer forsikringer, som de kan investere i, når de køber hus. Tvivl om, hvad forsikringerne dækker og ikke dækker, opstår nemt.

Det understreger blot vigtigheden af at få svar på spørgsmålet ‘hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?’

Helt basalt dækker en ejerskifteforsikring ikke skader nævnt af sælger i tilstands- eller elinstallationsrapporten eller skader, som køber på anden vis er bekendt med på dagen for overtagelsen af boligen.

Skader, der opstår på boligen efter overtagelsesdagen, dækker ejerskifteforsikringen heller ikke. Det kan være pludseligt opståede stormskader, frostskader, vandskader eller hærværk på dit hus. Den type skader er dækket af en almindelig husforsikring.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ellers ikke? – Fejl og skader, der er er konsekvensen af de bygnings- og konstruktionsstandarder, som den pågældende bolig blev opført under, og som var fuldt ud lovlige på konstruktionstidspunktet.

Ifølge Dansk Boligforsikring er det for eksempel:

  • fugt og vand i kælderrum
  • kuldebroer og deraf opstået skimmelsvamp
  • revner i betondæk, der er resultatet svag beton

Ejerskifteforsikringer dækker heller ikke konstruktioner, der ikke er ‘håndværksmæssigt korrekt’ udført, såfremt de ukorrekte konstruktioner ikke giver skader eller risiko for skader på boligen.

Små fejl og mangler, der kun har skønhedsmæssig betydning for boligen og ikke forringer værdi eller funktion fx afskallede facader, dækkes heller ikke af en ejerskifteforsikring.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tegne en ejerskifteforsikring, kan du med fordel tage et kig på Dansk Boligforsikrings kontaktside. De svarer gerne på eventuelle spørgsmål og hjælper med den rette rådgivning.