Kurser i sidemandsoplæring og konstruktiv feedback

sidemandsoplæring og konstruktiv feedback er gode værktøjer at lære.

På en arbejdsplads er det alfa og omega at medarbejdere kan lære af hinanden, formidle deres viden til nye medarbejdere igennem sidemandsoplæring og give hinanden konstruktiv feedback i forbindelse med projekter og arbejdsopgaver. Sidemandsoplæring og konstruktiv feedback er dog sjældent kernekompetencer hos alle medarbejdere, idet mange er specialiserede inden for andre fagligheder end den kommunikative.

Bagsiden af dette er, at ineffektiv sidemandsoplæring og manglende konstruktiv feedback kan resultere i spildt arbejdstid samt interne frustrationer over den måde, der gives feedback på. Som virksomhedsejer eller leder kan du undgå dette scenarie ved at give dine medarbejdere kurser i sidemandsoplæring og konstruktiv feedback, der klæder dem på til at kommunikere effektivt med deres kolleger.

Kursus i sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring er meget mere end blot én kollega, der viser en anden, hvordan en opgave skal løses eller et system virker. Effektiv sidemandsoplæring kræver at den oplærende medarbejder har indsigt i sin egen læringsstil og formår at tilpasse denne til kollegaens særlige læringsbehov og kommunikere i øjenhøjde med vedkommende.

På et kursus i sidemandsoplæring opnår dine medarbejdere de værktøjer, der gør dem i stand til at kortlægge andre medarbejderes læringsbehov, aktivere og motivere deres kollegaer undervejs i processen omkring sidemandsoplæring samt håndtere en kollegas eventuelle modstand mod læring.

Kursus i konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback handler for det første om at sikre, at feedback mellem medarbejdere gives på en måde, der sikrer, at ingen medarbejdere føler sig kritiseret. Dette er nemlig gift for et godt arbejdsmiljø og kollegialt samvær. Konstruktiv feedback handler også om, at få medarbejderne til at give feedback, der er løsningsorienteret og konkret peger på, hvordan opgaver, processer og arbejdsgange kan optimeres eller løses bedre til alles fordel.

På et kursus i konstruktiv feedback lærer dine medarbejdere, hvordan de skal formulere og give konstruktiv feedback. Samtidig lærer de også at håndtere at modtage feedback. Det betyder, at hvis de i fremtiden oplever at modtage ikke-konstruktiv feedback, så har de de værktøjer, der skal til for at vende situationen og opnå et godt resultat.